Etiam latrones suis legibus parent - i zbóje mają swoje prawa; także rozbójnicy są posłuszni swoim prawom. Cyceron
Page Designed by Tmaxwell